Alfabetisering


Alfabetiseringsonderwijs NT2 valt onder de Wet Educatie en Beroep (WEB). Laaggeletterden die inburgeringsplichtig zijn, moeten het inburgeringsexamen halen. Binnen de alfabetisering zijn er drie niveaus, bestaande uit Alfa A, B en C. Het totale beloop van deze cursus per niveau bedraagt 20 weken, drie lessen per week, ieder bestaande uit een dagdeel van drie uren. Het Raamwerk Alfabetisering NT2 omschrijft de criteria van een Alfacursist die getoetst worden op twee onderdelen:

  • beschrijving van technische vaardigheden
  • beschrijving van de functionele vaardigheden

Voor de technische vaardigheden betekent dit dat cursisten na het beheersen van niveau A het alfabetische principe machtig zijn. Na het behalen van niveau B kan de cursist effectiever lezen en schrijven. En tot slot, na het behalen van niveau C is het lezen en schrijven van de cursist dusdanig geautomatiseerd dat het in de verdere loopbaan geen stagnaties veroorzaakt. In Nederland eindigt het alfabetiseringsonderwijs NT2 als niveau A1 van het Europese referentiekader (ERK) behaald is. De cursisten zijn vrij om hierna te besluiten om door te stromen naar het NT2-onderwijs bij Mondio. In het begin zal Mondio zich richten op de leerlijnen A0-A2 en B1-B2. In de nabije toekomst is het doel voor ogen genomen om ook de cursus op niveau C1-C2 aan te bieden.

A0 - A1: De cursist kan de Nederlandse taal nog niet voor het Basis Inburgeringsexamen Buitenland. Deze cursus bedraagt negen uur les per week en tussen de vijftien en twintig uur aan thuis oefeningen uit het boek en digitaal. Tussentijds zal de cursist een toets afleggen om te polsen of het niveau A1 is bereikt, en dit geldt ook aan het einde van de cursus. De groep bestaat uit maximaal tien personen.

A1-A2: De cursist beheerst de Nederlandse taal op A1 niveau. Om aan deze cursus mee te doen geldt een instaptoets met een juiste beheersing op A1 niveau als instapvoorwaarde. Deze cursus bedraagt negen uur les per week en tussen de vijftien en twintig uur aan thuis oefeningen uit het boek en digitaal. Tussentijds zal de cursist een toets afleggen om te polsen of het niveau A1 is bereikt, en dit geldt ook aan het einde van de cursus. De groep bestaat uit maximaal tien personen. Vanaf dit niveau wordt de nadruk gelegd op de Nederlandse taal én het onderdeel Nederlandse Maatschappij (KNM). Dit onderdeel is ook apart te volgen als cursusonderdeel.


INSCHRIJVEN
CONTACT

Heb je vragen?

Wij beantwoorden ze graag. Stel je vragen via ons contactformulier of bel 06 222 289 58.


Contactformulier
Inschrijven